>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2024 06 01 Utställningsresultat från Gimo, Boden och Rosvik, se "Nyheter".

 

 

 

Latest update

2024 06 01 New results, see "News".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2024 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se