HECTOR

 

NORD UCH (NO UCH, SE UCH, FI UCH) C.I.B.
Galactic Defender Midwinter Moon

Född: 2014 12 23
Färg: blå med tan-tecken
DNA: 1,1-a,a
Ögonlyst: Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig (2019-05-10)
Patella: 0/0 (ua)
Mankhöjd:
Uppfödare: egen uppfödning
Ägare: Eva Naartijärvi

- Bilder
- Utställningsresultat
- BPH genomförd

 

 

 

Stamtavla

SEUCH
Mc Madness Catch as Catch Can

Dna: 1,1-a,a
Eyes tested clear

SEUCH
Corado Z Hory Hostyna

Heinäkengän Huispaus

Caeruleus The Titan

AUCH
Tolpedn Royal Fling
AUCH
Dalip British Maid
Heinäkengän Chamomilla FIUCH
Ausbed Alcheringa
FIUCH
Heinäkengän Adalmiina
ATCH CZCH INTUCH PLCH ROCH SKCH
Deborah Bos Grunniens

CZCH SKCH
Dustin Z Rubaniska

DKUCH NOUCH
Komtessa's Brown Claudius
INTUCH SKCH
Komtessa's Blue Vinca
Ambra Daisy Ekra Channy Grey
Daisy Ekra
SEUCH
Mc Madness Time Will Tell
Skybar Far Away Blå Skuggans This Is The Way SEUCH NOUCH
Velvety Second Flame
NORDUCH
Blå Skuggans Golden Grace
SEUCH
Skybar About Suburbia
NORDUCH INTUCH
Blå Skuggans I'm Moving On
SEUCH
Skybar Sheepomania
Stonecrofts Surprice

SEUCH
Toolbox Bestseller

INTUCH NORDUCH
Isotop's Marwin
SEUCH
Velvety Kiss of Fire
SEUCH
Isotop's Lycka
Isotop's Man In A Box
INTUCH NOUCH SEUCH
Isotop's Boccia

NORDUCH C.I.B
Galactic Defender Stardust

Dna: 1,1-a,a
Eyes tested clear

Skybar Far Away

Blå Skuggans This Is The Way

SEUCH NOUCH
Velvety Second Flame

FIUCH INTUCH SEUCH
Wetop Blue Flame
NORDUCH
Velvety Perfect-Angel
NORDUCH
Blå Skuggans Golden Grace
FIUCH INTUCH SEUCH SV-93 WW-94
Blå Skuggans Dancing In The Dark
FIUCH SEUCH
Wetop Mazurka
SEUCH
Skybar About Suburbia

NORDUCH INTUCH
Blå Skuggans I'm Moving On

FIUCH INTUCH SEUCH SEV-93 WW-94
Blå Skuggans Dancing In The Dark
SEUCH
Blå Skuggans What's Now My Love
SEUCH
Skybar Sheepomania
DKUCH JEUW-97 KBHJV-97 SEUCH
Obedient Oliver V Povera
Toolbox Colour of Money

NORDUCH
Galactic Defender
American Attitude

USCH
Chelsea's Foggy Bottom Blues

Meadowsweet Blujacket

Skewhill Clearly Lucky Lad
USCH
Meadowsweet O Doutelle
USCH
Jewelbox Silver Trinket
USCH
Isotop's Storm Warning
USCH
Jewelbox Emerald
SEUCH NOUCH
Skybar Galactic Defender

GBCH SEUCH
Rathsrigg Rollick

GBCH
Reef Knot of Rathsrigg
GBCH
Rathsrigg Ricci
Toolbox Colour of Money FIUCH INTUCH SEUCH SE V-93 WW-94
Blå Skuggans Dancing In The Dark
SEUCH
Velvety Kiss of Fire