>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2017 10 31 Valpar väntas! Se "Valpar".
Utställningsresultat från flera utställningar,
se "Nyheter".
Plura, Ebba, Curly och Mustis fotoalbum är uppdaterade, se under respektive hunds egen sida.

 

 

 

Latest update

2017 10 31 Puppies expected! See "Puppies".
Show results, see "News".
Plura, Ebba, Curly and Mustis photo albums are updated, see each dogs own pages under "Our dogs".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2017 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se