>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2018 10 21 Alla valpar är sålda.

 

 

 

Latest update

2018 10 21 All puppies are sold.

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2018 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se