>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2016 10 23 Utställningsresultat, se "Nyheter". Siri har fått valpar! Se "Valpar".

  Latest update

2016 10 23 Show results, see "News".

     
 

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2016 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se