>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2018 06 11 Valpar väntas, se "Valpar".
Utställningsresultat från Oulu, Piteå och Skellefteå, se "Nyheter"

 

 

 

Latest update

2018 06 11 Puppies expected, see "Puppies".
Show results from Oulu, Piteå and Skellefteå, see "News".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2017 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se