>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2018 09 04 Vi har valpar, se "Valpar".

 

 

 

Latest update

2018 09 04 We have puppies, see "Puppies".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2017 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se