>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2016 11 30 Två av Siris valpar söker fortfarande egna hem, se "Valpar".

 

 

 

Latest update

2016 10 23 Show results, see "News".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2016 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se