>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2024 03 20 Valpar väntas! Se "Valpar". Utställningsresultat från Torneå, se "Nyheter".

 

 

 

Latest update

2024 03 20 Puppies expected, see "Puppies". New results, see "News".

      

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2024 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se