>> PÅ SVENSKA <<

 

>> IN ENGLISH <<

 

 

 

     
Senast uppdaterat

2016 08 01 Utställningsresultat, se "Nyheter".

Latest update

2016 08 01 Show results, see "News".

     
 

Webdesign: Mimmi Naartijärvi
Copyright © 2016 kennel Galactic Defender
This website is best seen in 1152 x 864 pixels

url: www.galacticdefender.se